Niepoprawna pisownia

10-cio lecie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

10-lecie

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnym zapisem jest 10-lecie. Wyraz ten złożony jest z dwóch słów i połączony interfiksem -o-. Można go zapisywać słownie, albo w połączeniu liczbowo-słownym: dziesięciolecie i 10-lecie. Przydatną informacją może być to, że łącznik w postaci myślnika stosuje się w wyrazach złożonych, w których na pierwszym miejscu znajduje się liczba lub litera.
10-lecie oznacza charakterystyczny okres czasu, który obejmuje dziesięć lat, czyli inaczej dekadę. Może oznaczać jednocześnie dziesiątą rocznicę jakiegoś wydarzenia. Z tego względu może być to okazja do zorganizowania uroczystych obchodów.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj odbyło się 10-lecie powstania naszej firmy, było dużo pracowników i klientów.
Moja klinika weterynaryjna obchodzi za miesiąc 10-lecie, dlatego chciałbym przygotować coś specjalnego.
W ostatnim 10-leciu nasza firma odnotowała ogromny wzrost popytu na produkty z wyższej półki.