Niepoprawna pisownia

po wierza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powierza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powieża

Niepoprawna pisownia