Niepoprawna pisownia

akceptóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

akceptuje

Poprawna pisownia