Niepoprawna pisownia

nożów

Niepoprawna pisownia, uwaga: forma uznawana przez niektóre słowniki za poprawną, jednak z uwagi na fakt braku pełnej zgodności językoznawców co do tej poprawności nie zalecamy stosowania tej formy.


Poprawna pisownia

noży

Poprawna pisownia, znaczenie: nożem nazywamy ostre narzędzie, składające się z metalowego ostrza osadzonego na trzonku (również metalowym lub drewnianym czy z tworzywa sztucznego), służące do cięcia i krojenia. Nóż to także przyrząd, wykorzystywany do skrawania lub cięcia, część urządzenia mechanicznego.
Noży to wyraz podstawowy odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej. Jest to jedyna poprawna wersja tej postaci deklinacyjnej i choć niektóre słowniki podają za właściwą również formę nożów, to zdecydowana większość, w tym Słownik języka polskiego PWN opowiada się wyłącznie za wyrazem noży.

Przykłady poprawnej pisowni

Moją uwagę w pierwszej kolejności przykuła jego imponująca kolekcja noży myśliwskich.
Na teren naszego muzeum oczywiście nie wolno wnosić noży ani innych ostrych przyrządów.
Dawniej w mieście tym mieszkali rzemieślnicy zajmujący się wytwarzaniem kling do noży i innej broni białej.