Niepoprawna pisownia

nieśfiadomość

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieświadomość

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieświadomoźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieświadomoźdź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie świadomość

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie śfiadomość

Niepoprawna pisownia