Niepoprawna pisownia

nie wątpliwe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewątpliwe

Poprawna pisownia