Niepoprawna pisownia

po razpierwszy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

po raz pierwszy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poraz pierwszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

porazpierwszy

Niepoprawna pisownia