Poprawna pisownia

po raz pierwszy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

porazpierwszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po razpierwszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poraz pierwszy

Niepoprawna pisownia