Poprawna pisownia

popisany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po pisany

Niepoprawna pisownia