Poprawna pisownia

sfrustrowane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zflustrowane

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sflustrowane

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zfrustrowane

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z frustrowane

Niepoprawna pisownia