Poprawna pisownia

jemy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

iemy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jjemy

Niepoprawna pisownia