Niepoprawna pisownia

hybiłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chybiłeś

Poprawna pisownia