Niepoprawna pisownia

po nętny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ponętny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ponentny

Niepoprawna pisownia