Poprawna pisownia

pęknięty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

penknięty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pęknienty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

penknienty

Niepoprawna pisownia