Niepoprawna pisownia

prosze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

proszę

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo proszę należy zapisywać poprawnie przez literę . Formą podstawową tego zwrotu jest czasownik prosić, który zaliczany jest do koniugacji II. Należą do niej czasowniki, które należy odmieniać według wzorca:
1. os. l. p.: końcówka -ę, proszę
2. os. l. p.: końcówka -isz, prosisz
3. os. l. p.: końcówka -i, prosi
1. os. l. mn.: końcówka -imy, prosimy
2. os. l. mn.: końcówka -icie, prosicie
3. os. l. mn.: końcówka -ą, proszą
Proszę oznacza, że podmiot w uprzejmy sposób zwraca się do drugiej osoby, aby coś od niej uzyskać. Słowa tego można używać również wtedy, kiedy proponuje się komuś sprawowanie jakiejś funkcji. Zwrot wykorzystujemy także w innych sytuacjach, między inni kiedy chcemy uprzejmie przywołać jakąś osobę do telefonu albo coś komuś wręczamy.

Przykłady poprawnej pisowni

Proszę zawołać Marka do telefonu, mam dla niego bardzo ważną i pilną informację o jego córce.
Proszę się nie ruszać, zaraz podam panu znieczulenie i gdy zadziała, będziemy mogli zacząć zabieg.
Proszę uspokoić swoje dziecko, bo biega wokół stolików i krzyczy, przeszkadzając innym gościom lokalu.