Niepoprawna pisownia

pół kolonie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

półkolonie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo półkolonie należy zapisywać łącznie. Obowiązuje w jego przypadku ogólna zasada, że jeśli liczebnik pół wchodzi w skład danego rzeczownika i stanowi jego integralną część, powinien być zapisywany razem z nim.
Półkolonie to forma zorganizowanego czasu wolnego dla dzieci młodzieży, która zazwyczaj pojawia się w okresie letnim lub w czasie zimowych ferii. Polega na wspólnym spędzaniu czasu przez dzieci i młodzież pod okiem wychowawców, którzy organizują im zabawy i gry w ciągu dni wolnych, a także zapewniają pełną opiekę pod nieobecność rodziców. Nie wymaga wyjazdu z miejsca zamieszkania, jak tradycyjne kolonie.
Półkolonią można nazwać też kraj zależny od innego (kraj kolonialny), który cechuje się bardzo wysoką autonomią.

Przykłady poprawnej pisowni

Bartek zapisał swoją córkę na półkolonie, które będą się odbywać na przełomie lipca i sierpnia.
Alicja w ubiegłym roku uczęszczała na półkolonie razem z siostrą, ale w tym wyjedzie do babci.
Półkolonie to ciekawa forma spędzania wakacji dla wszystkich dzieci, które nie mogą wyjechać.


Niepoprawna pisownia

pół-kolonie

Niepoprawna pisownia