Niepoprawna pisownia

anglizda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

anglista

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

anglizta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

anglisda

Niepoprawna pisownia