Niepoprawna pisownia

po dać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podać

Poprawna pisownia