Niepoprawna pisownia

dwutysięczny czternasty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwa tysiące czternasty

Poprawna pisownia