Poprawna pisownia

pisuar

Poprawna pisownia, znaczenie: instalacja w toalecie – muszla do oddawania moczu na stojąco znajdująca się w ubikacji męskiej, ale również nazwa męskiej ubikacji z takimi muszlami.


Niepoprawna pisownia

pisóar

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bisuar

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pizuar

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bizuar

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pisułar

Niepoprawna pisownia