Niepoprawna pisownia

Izabelii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Izabeli

Poprawna pisownia, znaczenie: kobiece imię Izabela w Polsce występuje od XVI wieku i ma niejasny rodowód. Może pochodzić ze średniowiecznego języka oksytańskiego, za sprawą którego rozpowszechniło się w Hiszpanii i Europie Zachodniej, będąc odpowiednikiem imienia Elżbieta i mając z nim wspólny, hebrajski rodowód. Jest wówczas wywodzone od słowa eliszeva, tłumaczonego jako Bóg moją przysięgą. Z początku traktowane było jako synonim imienia Elżbieta, lecz następnie zaczęło funkcjonować samodzielnie. Druga teoria mówi o jego pochodzeniu od biblijnego imienia Jezabel, czyli wywyższona przez Baala.
Imię Izabela należy odmieniać do Izabeli. Jest to uwarunkowane faktem, iż imię to kończy się na samogłoskę, występującą po spółgłosce. Wyrazy takie w języku polskim zawsze przybierają w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku formę zakończona na pojedyncze i.

Przykłady poprawnej pisowni

W salonie Izabeli zobaczyłem niezwykłą, ozdobną, chińską wazę z dynastii Ming.
Kotka Izabeli lubi wygrzewać się na słońcu, dlatego najchętniej wybiera miejsce na parapecie.
Synowie Izabeli pojechali na ferie w Alpy, aby uczyć się jazdy na nartach. Może też się tam wybierzemy?


Niepoprawna pisownia

Izabelji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Izabeljii

Niepoprawna pisownia