Niepoprawna pisownia

pistaci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pistacji

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pistacii

Niepoprawna pisownia