Niepoprawna pisownia

pogudźmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pogódźmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po gódźmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pogóćmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pogućmy

Niepoprawna pisownia