Poprawna pisownia

pierwszy sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o pierwszym dniu sierpnia, nie zaś o pierwszym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

pierwszy sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pierszy sierpnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pierszy sierpień

Niepoprawna pisownia