Poprawna pisownia

pierwszemu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pierszemu

Niepoprawna pisownia