Niepoprawna pisownia

kląb

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

klomb

Poprawna pisownia, znaczenie: klombem nazywamy rodzaj okrągłej bądź owalnej, często podwyższonej, grządki ogrodowej.
Omawiany termin należy zawsze zapisywać przez om. Mówi o tym obowiązująca we współczesnej polszczyźnie reguła, nakazująca, by dwuznak ten zapisywać zawsze przed spółgłoskami p i b. Poniekąd sugeruje to również etymologia słowa klomb – został on zaczerpnięty z języka angielskiego, w którym obecny jest rzeczownik clump (ang. kępa, skupienie roślin).

Przykłady poprawnej pisowni

Przed urzędem miasta powstał uroczy, biało-czerwony klomb.
To miejsce aż prosi się o niewielkie oczko wodne albo przynajmniej o niewielki klomb.
Elegancki klomb już po kilku dniach istnienia został zniszczony i zadeptany przez okoliczne dzieci.