Niepoprawna pisownia

nie zwłocznie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezwłocznie

Poprawna pisownia, znaczenie: niezwłocznie należy zawsze zapisywać łącznie. Jest to wyraz, który powstał z połączenia partykuły nie z przymiotnikiem zwłocznie. Ten ostatni został utworzony od słowa zwłoka i funkcjonował w języku staropolskim, choć obecnie już nie pojawia się w polszczyźnie. Niezwłocznie zostało jednak utworzone przez połączenie zaprzeczenia z przymiotnikiem, które zawsze piszemy w języku polskim łącznie, co uwarunkowało odpowiednią współczesną formę wyrazu.
Przymiotnik ten oznacza coś, co wydarzy się natychmiast, bez żadnego oczekiwania. Synonimami dla tego słowa będą: natychmiast, zaraz, momentalnie, bezzwłocznie. Jest często wykorzystywany w języku prawniczym.

Przykłady poprawnej pisowni

Niezwłocznie udam się z tym pismem do urzędu, gdyż takie sprawy najlepiej załatwiać tak szybko, jak to tylko możliwe.
Tomek niezwłocznie przyjechał do domu, kiedy babcia zadzwoniła, by powiadomić go o wypadku jego siostry.
Decyzja sądu zostanie wydana niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich argumentów obu skłóconych stron.


Niepoprawna pisownia

nieswłocznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie z włocznie

Niepoprawna pisownia