Niepoprawna pisownia

holiztyczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

holistyczny

Poprawna pisownia, znaczenie: całościowy, kompleksowy, globalny – taki, który uwzględnia wszystkie aspekty bądź zjawiska, związany z holizmem (poglądem, teorią rzeczywistości).


Niepoprawna pisownia

cholistyczny

Niepoprawna pisownia