Poprawna pisownia

parafianka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

parawjanka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

parafjanka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

parawianka

Niepoprawna pisownia