Poprawna pisownia

paradygmat

Poprawna pisownia, znaczenie: przyjęty sposób widzenia rzeczywistości w danej dziedzinie lub doktrynie; alternatywnie w językoznawstwie: zespół form koniugacyjnych lub deklinacyjnych właściwy danemu typowi wyrazów.


Niepoprawna pisownia

para dygmat

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

para-dygmat

Niepoprawna pisownia