Wyraz poproszę zapisuje się w języku polskim jako jedno słowo (łacznie), z „ę” na końcu. Inne formy pisowni są niezależnie od kontekstu zdania błędem językowym.

Niepoprawna pisownia

po proszę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poproszę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poprosze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po prosze

Niepoprawna pisownia