Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie. Popularniejsza (częściej występująca) i jednocześnie zalecana forma tego słowa to „otworzyła”.

Poprawna pisownia

otwarła

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

otworzyła

Poprawna pisownia