Poprawna pisownia

dzieciątko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dzieciontko

Niepoprawna pisownia