Poprawna pisownia

chaos

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik ten określa stan całkowitego bezładu, nieporządek, dezorganizację, zamęt. Starożytni Grecy nazywali tak pierwotny stan materii, z którego później powstał świat. Matematycy z kolei chaosem nazywają wrażliwość rozwiązań równań lub układów równań na niewielkie zaburzenia parametrów.
Wyraz ten zawsze należy zapisywać przez ch, jako że ma on obce pochodzenie, a polszczyzna nakazuje utrzymanie oryginalnej pisowni takich terminów. Wywodzi się on z greckiego cháos, posiadającego to samo znaczenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Na miejscu wypadku panował kompletny chaos, ludzie nie wiedzieli, co ze sobą zrobić.
W klasie po wyjściu nauczyciela zapanował chaos, wszyscy krzyczeli i biegali.
Nowy osiedlowy gang młodzieży sieje chaos i zniszczenie w przydomowych ogródkach.


Niepoprawna pisownia

haos

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kaos

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chaoz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

haoz

Niepoprawna pisownia