Niepoprawna pisownia

narazie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na razie

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe wyrażenie zawsze zapisujemy osobno. Uzasadnia to obowiązująca w języku polskim reguła, która mówi, że konstrukcje, będące wyrażeniami przyimkowymi (dla przypomnienia, są to połączenia przyimków z inną częścią mowy) w większości przypadków zapisujemy rozdzielnie.
Na razie to konstrukcja składająca się z przyimka na oraz odmienionej formy rzeczownika raz. W zdaniach może pełnić funkcje frazy przysłówkowej, oznaczającej: tymczasem, chwilowo, dopóki coś się nie zmieni, teraz, początkowo. Może być również frazą wykrzyknikową i wówczas stosuje się ją podczas pożegnania, inaczej: do zobaczenia wkrótce!

Przykłady poprawnej pisowni

Na razie zupełnie nie chce mi się planować wakacji. Zdecyduję się na coś w ostatniej chwili.
Było mi bardzo miło się z Wami zobaczyć. Na razie!
Na razie nie mogę Ci obiecać, że jutro dam radę wyjść wcześniej z pracy.


Niepoprawna pisownia

nara zie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

narasie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na ra zie

Niepoprawna pisownia