Niepoprawna pisownia

kakaa

Niepoprawna pisownia, niektóre źródła ją dopuszczają, sugerujemy jednak nie odmieniać słowa kakao.


Poprawna pisownia

kakao

Poprawna pisownia, znaczenie: należy zapamiętać, że z zasady kakao to rzeczownik nieodmienny. Językoznawcy dopuszczają jednak stosowanie odmienionych przez przypadki form tego wyrazu w mowie potocznej, na mocy uzusu językowego. Warto zwrócić uwagę, by podczas artykulacji nie wymawiać spółgłoski ł, dla której nie ma miejsca w tym wyrazie. Oczywiście, odmienione formy powyższego rzeczownika nie mogą być używane w pisowni.
Powyższym sformułowaniem określamy nasiona kakaowca, z których wytwarza się proszek, służący do wyrobu czekolady. Mówimy w ten sposób także na napój na mleku czy też wodzie, wytwarzany z tego proszku.

Przykłady poprawnej pisowni

Wyglądasz na strasznie przemarzniętą. Zrobię Ci gorące kakao.
Ulubionym dodatkiem do kolacji mojej córki jest słodkie kakao.
Aby ciasto było mocno czekoladowe, możesz dosypać nieco więcej kakao niż w tym przepisie.


Niepoprawna pisownia

kakała

Niepoprawna pisownia, wyjątek – znaczenie potocznie (o dzieciach): wypróżniać się.

Niepoprawna pisownia

kakaua

Niepoprawna pisownia