Choć obie poniższe formy – tj. zarówno wieży jak i wierzy brzmią identycznie, jednak oznaczają zupełnie coś innego i nie mogą być stosowanie zamiennie. Aby poprawnie ich używać, konieczne jest poznanie zasad ich zapisu. Ułatwią to przygotowane przez naszą redakcję definicje oraz przykłady praktycznego użycia. Gdyby jednak okazały się one niewystarczające, zachęcamy do zadawania pytań w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

wieży

Poprawna pisownia, znaczenie: wieży z kolei to rzeczownik wieża, odmieniony w dopełniaczu liczby pojedynczej. Wieżą nazywamy budowlę o małej płaszczyźnie podstawy w stosunku do wysokości, figurę szachową, która może poruszać się wyłącznie w rzędach i kolumnach czy też element sprzętu muzycznego, przeznaczony do odtwarzania muzyki. W żargonie wojskowym mówi się tak na wystający ponad korpus element wojskowych pojazdów, okrętów, umocnień z zamontowanym działem.

Przykłady poprawnej pisowni

Jesteśmy na półmetku prac konstrukcyjnych wieży biurowej, która będzie najwyższym budynkiem całego kompleksu.
Widok z wieży z wysokości ponad stu metrów zapierał dech w piersiach.
Po wielu miesiącach zbierania funduszy, wreszcie nadszedł czas na remont wieży kościoła.


Poprawna pisownia

wierzy

Poprawna pisownia, znaczenie: wierzy to czasownik wierzyć, odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Jego zapis warunkuje obowiązująca w języku polskim zasada, która mówi, że rz zapisujemy wtedy, gdy w innej formie tego samego wyrazu lub też w wyrazie pokrewnym zachodzi wymiana na r (tutaj: wierzy, bo wiara). Wierzyć to inaczej wyznawać jakąś religię, ufać komuś, uważać, że dana osoba ma rację, a także uważać coś za prawdziwe, mimo braku dowodów na prawdziwość tego.

Przykłady poprawnej pisowni

Zapytany, czy wierzy w zwycięstwo, zawodnik przecząco pokręcił głową.
Jej największym problemem jest to, że nie wierzy sama w siebie.
Choć wielu nie mogło tego zrozumieć, otwarcie mówił, że wierzy w Boga.