Poprawna pisownia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

orz

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma słowa „orać„.

Niepoprawna pisownia

osz

Niepoprawna pisownia, wyjątek: pisane wielką literą „Osz” – nazwa drugiego co do wielkości miasta w Kirgistanie.