Poprawna pisownia

oskarżona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

oskarrzona

Niepoprawna pisownia