Poprawna pisownia

zawitacie

Poprawna pisownia, znaczenie: pojawicie się gdzieś, przybędziecie dokądś.


Niepoprawna pisownia

za witacie

Niepoprawna pisownia