Obie przedstawione formy – „zamężna„, jak również „mężatka” są poprawne – oba zwroty stosowane są do opisu kobiety, która wyszła za mąż. W związku z powyższym rzeczownik mężatka oraz przymiotnik zamężna są synonimami i można stosować je wymiennie na określenie stanu cywilnego kobiety.

Poprawna pisownia

zamężna

Poprawna pisownia, znaczenie: (o kobiecie) mająca męża, kobieta zamężna.

Przykłady poprawnej pisowni

Wypełniając nasz wniosek pole „stan cywilny” może zostać wypełnione na dowolny ze sposobów – można więc wpisać mężatka lub zamężna.
Prawa kobiet zamężnych zarówno w Polsce, jak i pozostałych krajach Europy zachodniej są identyczne.


Poprawna pisownia

mężatka

Poprawna pisownia, znaczenie: kobieta mająca męża.

Przykłady poprawnej pisowni

W formularzu w polu „stan cywilny” należy w pani przypadku wpisać mężatka albo zamężna.
Karolina jest mężatką już od przeszło dwóch lat i nadal bardzo chwali sobie zmianę stanu cywilnego.