Niepoprawna pisownia

osiemnasty sierpień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

osiemnasty sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o osiemnastym dniu sierpnia, nie zaś o osiemnastym sierpniu.