Niepoprawna pisownia

szesnazty czerwca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

szesnasty czerwca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o szesnastym dniu czerwca, nie zaś o szesnastym czerwcu.


Niepoprawna pisownia

szesnasty czerwiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szeznasty czerwca

Niepoprawna pisownia