Niepoprawna pisownia

orto graf

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ortograf

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

orto-graf

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ortograw

Niepoprawna pisownia