Poprawna pisownia

niewątpliwie

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przysłówek, utworzony od przymiotnika niewątpliwy. Za jego pomocą możemy zakomunikować, że coś nie ulega wątpliwości, jest to coś niezawodnego, pewnego. Inaczej: bezspornie, bezsprzecznie, bez wątpienia, ewidentnie, na pewno.
Sformułowanie to należy za każdym razem zapisywać łącznie. Uzasadnia to obowiązująca w polszczyźnie reguła, która mówi, że przysłówki, które powstały na bazie przymiotników i występują w stopniu równym, należy zapisywać razem z partykułą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Niewątpliwie będę tego żałować, ale proszę – wejdź, usiądź, a ja zaparzę Ci kawę.
Niewątpliwie włożyłaś w to wypracowanie wiele wysiłku, więc z czystym sumieniem stawiam Ci piątkę.
Zacinający tego dnia deszcz niewątpliwie nie ułatwiał prowadzenia samochodu.


Niepoprawna pisownia

nie wątpliwie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wontpliwie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewontpliwie

Niepoprawna pisownia