Poprawna pisownia

trzymiesięcznym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trzy miesięcznym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trzy-miesięcznym

Niepoprawna pisownia