Poprawna pisownia

nieoceniony

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nieoceniony powinno być zawsze zapisywane razem. Jest to przymiotnik, który został utworzony jako odwrotność słowa oceniony. W takim przypadku, kiedy partykuła nie jest zaprzeczeniem wskazującym odwrotność, zapisujemy ją łącznie z przymiotnikiem.
Nieoceniony oznacza niezwykle wartościowy, tak drogocenny, że nie daje się tego opisać słowami. W formie żeńskiej często odnosi się także do ogromnej pomocy, której ktoś udziela.

Przykłady poprawnej pisowni

Rodzice darzą swoje dzieci ogromną miłością. Jest to nieoceniony dar z ich strony.
Twój tata jest po prostu nieoceniony, pomógł mi więcej, niż ktokolwiek inny podczas problemów.
Jej nieoceniony wkład w działalność naszej firmy sprawił, że jesteśmy teraz najbardziej popularni w branży.


Niepoprawna pisownia

nie oceniony

Niepoprawna pisownia