Niepoprawna pisownia

opłócze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

opłucze

Poprawna pisownia