Niepoprawna pisownia

opcuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obcuje

Poprawna pisownia