Poprawna pisownia

opcji

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

obcji

Niepoprawna pisownia